Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus, välisvalgustussüsteemide ehitus ja teenindus.

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 9001:2015
Asukoht:
Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
05.04.2021
Kehtib kuni:
04.04.2024
Esmasertifitseerimine:
15.05.2000