Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus, välisvalgustussüsteemide ehitus ja teenindus.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 9001:2015
Tegevuspiirkond: Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 05.04.2018
Kehtib kuni: 04.04.2021
Esmasertifitseerimine: 15.05.2000