Eesti Teed AS

Teede ehitus, remont ja hooldus.Teedeehitusmaterjalide tootmine.Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 14001:2015
Tegevuspiirkond: Eesti
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 04.10.2017
Kehtib kuni: 29.09.2019
Esmasertifitseerimine: 30.09.2013