Eesti Teed AS

Teede ehitus, remont ja hooldus.Teedeehitusmaterjalide tootmine.Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve.

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 14001:2015
Asukoht:
Eesti
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
04.10.2017
Kehtib kuni:
29.09.2019
Esmasertifitseerimine:
30.09.2013