Eesti ESM AS

Projektide juhtimine, üldehitus, hüdrotehniliste rajatiste, teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 14001:2015
Tegevuspiirkond: Narva
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 01.03.2018
Kehtib kuni: 28.02.2021
Esmasertifitseerimine: 28.02.2003