AS METROSERT on Eesti metroloogia keskasutus,

oluline lüli Eesti Vabariigi metroloogia infrastruktuuris.

 

Metrosert tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, erimõõtmiste, metroloogia- ja sertifitseerimisalaste täienduskoolituste korraldamise ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega, hoiab ja arendab riigietalone ning on tunnustatud väärismetallide katselabor.

Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.