Täna on rahvusvaheline metroloogiapäev!

📢 Täna on rahvusvaheline metroloogiapäev!

Sellega tähistatakse meetrikonventsiooni allkirjastamise aastapäeva. 20. mail 1875. aastal seitsmeteistkümne riigi esindajate poolt allkirjastatud meetrikonventsioon lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtesüsteemile, mis toetab teadusavastusi ja innovatsiooni, tööstust ja rahvusvahelist kaubandust, samuti elukvaliteedi parendamist ning globaalse keskkonna kaitset.
2022. aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva teema on “Metroloogia digiajastul”. ⚖️ Teema valiku põhjuseks on digitaaltehnoloogia olulisus tänases ühiskonnas, mis mõjutab otseselt meie kõigi igapäevaelu.