Metrosert alustas koostööd kahes EURAMET/EMPIR rahvusvahelises metroloogiaprojektis

AS Metrosert, Eesti Metroloogia Keskasutus alustas 1. juunil 2018 rahvusvahelist koostööd kahes EURAMET/EMPIR metroloogiaprojektis. Alljärgnevalt projektidest lähemalt.

11.-12. juunil 2018 toimus Braunschweigis, Saksamaal, Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET metroloogiaprogrammi EMPIR projekti SIQUST avakoosolek, kus osalesid 15 partnerit Euroopast, sh Eestist AS Metrosert, keda esindas teadus-arendusdivisjoni juht Toomas Kübarsepp.

Rahvusvahelise metroloogiaprojekti SIQUST eesmärgiks on uute kvantetalonallikate väljatöötamine, katsetamine ja nende metroloogiline hindamine. Metrosert panustab projekti käigus loodavate kvantetalonallikate kalibreerimiseks vajaliku nutika katseseadme projekteerimisse ja katsetamisesse koostöös Soome ja Tšehhi metroloogiainstituutidega.

Juunis 2018 toimus ka Teddingtonis, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET metroloogiaprogrammi EMPIR projekti DIG-AC avakoosolek, kus osalesid 12 partnerit Euroopast, sh Eestist AS Metrosert, keda esindas teadur-etalonihoidja Andrei Pokatilov.

Projekti eesmärgiks on digitaalse jälgitavusahela väljatöötamine ja rakendamine vahelduvvoolu suuruste täppismõõtmisel. Metrosert panustab koostöösse algoritmide koostamise ja metroloogilise valideerimisega.

Lisaks eespool kirjeldatud praktilistele väljunditele annab projektides osalemine Metroserdi töötajatele väärtuslikku rahvusvahelise koostöö kogemust. Mõlemad rahvusvahelised metroloogiaprojektid kestavad 3 aastat.

 

AS Metrosert