AS Metroserdiga liitusid 1. juulist juhatuse liikmed Indrek Tulp ja Kristel Tumm

2023. aasta alguses uuendas riik AS Metroserdi omaniku ootusi, millega senistele metroloogia- ja sertifitseerimisalastele tegevustele lisandus ülesanne laiendada ettevõtte teadus- ja arendustegevust. Uuendatud omaniku ootused võimaldavad luua Metroserti eraldi rakendusuuringute divisjoni. Seoses tegevuste laienemisega suurenes juuli alguses ettevõtte juhatus. Metroserdiga on tänaseks liitunud kaks uut juhatuse liiget: Indrek Tulp ja Kristel Tumm.

Indrek Tulp (PhD, rakenduskeemia) juhib alates 1. juulist AS Metroserdi rakendusuuringute divisjoni. Indrekul on varasem kogemus nii teadusmahukast ettevõtlusest kui ka teadus- ja arendustegevuse sihttoetusi andvast organisatsioonist. Lisaks on Indrek tegutsenud teadlasena, osalenud rahvusvahelistes uurimis- ja arendusprojektides ning nende elluviimiseks vajaliku rahastuse taotlemisel. Indreku kogemus ühendab mitmeid erinevaid perspektiive teadusele ja on seega hea alus rakendusuuringute divisjoni ülesehitamiseks Metroserdis.

Indrek Tulp: „Minu kirg on tegeleda just nende teadustegevustega, millel on selge eesmärk, vajadus ja väljund, ning milles on otsene potentsiaalne kasu ettevõtlussektorile või ühiskonnale laiemalt.” Indreku sõnul on lähiaastate eesmärk ehitada üles rakendusuuringute võimekus viies Eestile olulises valdkonnas, et olla ettevõtlussektorile vajalike rakendusuuringute partner ning tulevikutehnoloogiate arenduskeskus.

Kristel Tumm vastutab alates 1. juulist finants- ja tugiteenuste valdkonna eest. Kristelil on 20-aastane kogemus finantsjuhtimises, millest 14 aastat töötas Kristel teadusmahukas ettevõttes. Kristeli teadmised strateegilisest finantsjuhtimisest ja laialdased kogemused äriarenduses tugevdavad Metroserdi võimekust toime tulla lähiaastate kiire kasvu ja kapitaliinvesteeringutega.

Rakendusuuringute divisjoni loomisega lisandub AS Metroserti tegevustele lähiaastatel viis uut valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Metroserdi tegevused rakendusuuringute valdkonnas toetavad Eesti eesmärki tõsta aastaks 2035 tööjõu tootlikkus 110 protsendini Euroopa Liidu keskmisest.

AS Metroserti juhatuse esimees on alates 1. juulist Metroserdi senine ainus juhatuse liige Aigar Vaigu.

Lugupidamisega

AS Metrosert