Tellitavad koolitused

AS Metrosert pakub tellitavaid koolitusi erinevates valdkondades:

 1. metroloogia-alased koolitused,
 2. juhtimissüsteemide alased koolitused,
 3. väärismetallide sulamite määramise algõpe,
 4. ehtekivide koolitus.

Koolituspakkumise saamiseks palume täita koolituspakkumise päringu vorm.

NB! Tellitavate koolituste soovist palume teada anda vähemalt üks kuu enne soovitavat koolituse toimumise aega.

Tellitavate koolitustega seonduvate küsimuste korral palume Teil ühendust võtta e-posti (koolitus@metrosert.ee) või telefoni (681 4815) teel.

Metroloogia-alased koolitused

Loengutes ja praktilistes seminarides antakse ülevaade:

 • legaalmetroloogiast Eestis ja EL-is (mõõteseadus, direktiivid);
 • valdkonna mõistetest ja terminitest;
 • etalonidest (riigi-, tugi- ja tööetalonid);
 • mõõtevahenditest, nende valikust ja kasutamisest;
 • taatlemisest ja kalibreerimisest;
 • mõõtmisest, mõõtemeetoditest ja mõõteprotseduuridest;
 • mõõtetulemuste jälgitavusest, töötlemisest ja määramatuse hinnangutest;
 • mõõtetulemusest ning mõõtetulemuste vormistusest ja esitamisest.

Arvestades Tellija soove koostame vajaliku teema ja mahuga koolitusprogrammi või seminarikava (vajadusel koos praktiliste mõõtmistega). Tellijaga lepitakse kokku koolituse ajas, kohas, korralduses, grupi suuruses, vajalikes esitlusvahendites jm. Loengutel/seminaridel osalenud saavad asjakohase koolitustõendi. Tõend koolituse läbimise kohta on EAK poolt aktsepteeritav metroloogia-alase täiend- ja väljaõppena. Samuti on Metroserdi koolitus olulise tähtsusega pädeva mõõtja tunnustuse ja/või labori akrediteeringu taotlemisel.

PÄDEVA MÕÕTJA koolituse tutvustus on leitav SIIT

Metroloogia-alane koolitus on suunatud eelkõige katse- ja analüüsilaborite töötajatele, taatlejatele, kalibreerijatele ja mõõtjatele tööstusest, riigiametnikele ja järelevalvetöötajatele ning kvaliteedispetsialistidele.

Juhtimissüsteemide alased koolitused

Juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitus.
Toiduohutuse juhtimissüsteemi alane koolitus, sh ohuanalüüsi läbiviimine.
Keskkonnajuhtimissüsteemi alane koolitus, sh keskkonnaaspektide olulisuse hindamine.
EMAS tõendamise alane koolitus.
Muud juhtimissüsteemide alased koolitused.

Väärismetallide sulamite määramise algõpe

Koolitus on kasulik pandimajades ja kokkuostupunktides töötavatele inimestele ning kõigile teemast huvitatutele.

Koolituse sisu:

Sissejuhatus

Väärismetallid ja nende omadused, väärismetallide sulamid ja nende omadused, väärismetallide mõõtühikud, Väärismetalltoodete seadus.

Kivid toodetes

Kivi massi määramine, teemantide määramine ja hindamine 4”C” süsteemi järgi.

Väärismetallide analüüsimeetodid

Purustavad ja mittepurustavad analüüsimeetodid. Proovikivi, selle hooldamine, kasutatavad reaktiivid, ohutusnõuded reaktiivide kasutamisel.

Hõbedasulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne määramine proovikivil – praktikum.

Kollaste ja punaste kullasulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne määramine proovikivil

Kollased ja punased kullasulamid, praktikum, valged kullasulamid.

Plaatinasulamite ja roostevaba terase kvalitatiivne määramine proovikivil

Koolituse viib läbi Eesti Proovikoja juht Jelena Muhhamedjanova.

Koolitust on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Koolitus toimub Metroserdi büroos, aadressil Teaduspargi 8, Tallinn. Koolituse läbiviimise aeg kokkuleppel.

Koolituse maht on 5 akadeemilist tundi.

! Koolitusel saab korraga osaleda maksimaalselt 2 inimest, kuna koolitus toimub individuaalõppe ja pideva praktilise töö käigus. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Koolituse maksumus on 150 eurot ühe osaleja kohta (hinnale lisandub käibemaks). Hind sisaldab koolitusmaterjale, praktiliseks õppeks vajalikke vahendeid, kohvipause. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele tõend.

Ehtekivide koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade ja täiendada koolitusel osalejate teadmisi ehtekividest. Koolitus on kasulik juveeltoodete müüjatele ning kõigile teemast huvitatutele.

Koolituse sisu

Koolitusel leiavad käsitlust järgmised teemad:

 • Sissejuhatus – Ehtekivide klassifitseerimine. Mineraalid, kristallstruktuur, kristallide esinemisvormid. Kivide kulumiskindlus. Kivide optilised omadused. Looduslike kivide parandamise meetodid.
 • Sünteetilised kivid – Monokristallide kasvatamise meetodid (kristallisatsioon sulamist, kristallisatsioon lahusest). Teemantide kasvatamise meetodid.
 • Vääriskivide imitatsioonid – Komposiit kivid, tehislikud klaasid (erinevate optiliste efektidega klaasid, Swarovski „kristallid“) ja teised materjalid.
 • Kivid ehetes – Erinevad lihvitüübid, kivide asetuse tüübid ehetes, vääriskivide hindamine.
 • Anorgaanilised materjalid – Teemant, rubiin ja safiir, smaragd, granaadid, topaas, päevakivid, kvarts ja paljud teised anorgaanilised materjalid.
 • Orgaanilise päritoluga materjalid – merevaik, pärlid, teokarp, korallid ja muud orgaanilised materjalid.

Iga kivi või kivide rühma kohta antakse ülevaade parandamise meetoditest, imitatsioonide nimekirjast, esitatakse info sünteetilise analoogi olemasolu ning kivi hooldusnõuete kohta.

NB! Koolituse käigus ei käsitleta kivide astroloogilist sobivust ning nende võimalikku mõju inimese organismile.

Koolituse viib läbi Eesti Proovikoja juht ekspert-gemmoloog Jelena Muhhamedjanova FGA.

Koolitust on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Koolitus toimub Metroserdi büroos, aadressil Teaduspargi 8, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg kokkuleppel. Koolitus kestab 1 päev, ajavahemikus kell 09:00-16:00.

Koolituse maksumus grupile lepitakse tellijaga eraldi kokku. Koolituse maksumus sisaldab väga põhjalikku jaotusmaterjali ja kohvipause. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele tõend.