Rakendusuuringute keskus

2023. aasta alguses uuendas riik ASi Metrosert omaniku ootusi, et suurendada Eestis spetsiaalselt rakendusuuringutele suunatud teadus- ja arendusvõimekust. Rakendusuuringutele suunatud tegevusi viib Metroserdis ellu rakendusuuringute keskus (RUK). Metroserdi rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada ettevõtteid teadmusmahukas toodete ja teenuste arenduses. Need tegevused toetavad Eesti eesmärki tõsta aastaks 2035 tööjõu tootlikkus 110 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. Rakendusuuringute keskus keskendub viiele valdkonnale:

  • biorafineerimine,
  • droonitehnoloogiad,
  • autonoomsed sõidukid, 
  • vesinikutehnoloogiad ja 
  • terviseandmed.

Metroserdi rakendusuuringutele suunatud  tegevused aitavad kaasa majanduse kasvule, suurendades Eesti ettevõtete lisandväärtust ja eksporti.  Selleks tuleb tuua laboris loodud teadusuuringute tulemused ja uuenduslikud ideed tööstussesse ja ettevõtlusesse. Viie rakendusuuringute valdkonna tegevused võimaldavad ettevõtetel läbi viia laboratoorseid mõõtmisi, luua prototüüpe ja pilootlahendusi, korraldada simulatsioone ning katsetada uusi tehnoloogilisi lahendusi masstootmiseks.
Metroserdi rakendusuuringute valdkondade eesmärkideks on pakkuda ettevõtetele olulist tuge teadus- ja arendustegevuse elluviimisel ning protsesside skaleerimisel. Koostöös Metroserdi rakendusuuringute keskusega saab parandada ettevõtte konkurentsivõimet, suurendada efektiivsust või avastada uusi võimalusi.
Metrosert soovib  olla väärtuslik partner, aidates tuua uuenduslikke ideid turule ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele. Ootame teid meiega koostööd tegema ja panustama Eesti majanduse innovatsiooni ning jätkusuutlikusse arengusse.
Indrek Tulp, ASi Metrosert juhatuse liige ja rakendusuuringute keskuse juht: “Meie tegevuse eesmärk on aidata ettevõtetel kiiremini jõuda läbi uuenduslike lahenduste rahvusvahelistele turgudele ja suurendada ettevõtete lisandväärtust ning eksporti. Soovime koostöös ettevõtete ning teiste teadus- ja arendusasutustega tagada tehnoloogia arenduste tervikahela ning saavutada siire teadmusest innovatsioonini.
Sealjuures on meile oluline olla väärtuslik partner ülikoolidele, erialaseltsidele ja -liitudele, et leida ja arenda uusi tehnoloogiaid lahendamaks globaalse potentsiaaliga ühiskondlikke vajadusi. Koostöö erinevate sidusrühmadega , suurendab meie võimekust ja annab võimaluse panustada laiemalt nii teadusuuringutesse kui ka ühiskonna arengusse.”   

Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada saada meie teenustest, võtke julgelt ühendust meie meeskonnaga: 

Indrek Tulp, PhD, MBA
Rakendusuuringute keskuse juht | Juhatuse liige

+372 56 257 257
indrek.tulp@metrosert.ee 

Rakendusuuringute keskus – koostöös teadmusest innovatsioonini!

Tutvu ka tööpakkumistega siin: https://talentor.com/jobsearch?searchTerm=metrosert&country=EE&field=all

Veel informatsiooni: 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/rakendusuuringute-keskus-taidab-tuhimiku-teadus-ja-arendustegevuses/ 

https://www.mkm.ee/uudised/riik-loob-eestis-unikaalse-rakendusuuringute-keskuse 

https://eas.ee/madis-raukas-rakendusuuringute-keskus-taidab-tuhimiku-teadus-arendus-maastikul/ 

https://metrosert.ee/uudised/as-metroserdiga-liitusid-1.-juulist-juhatuse-liikmed-indrek-tulp-ja-kristel-tumm  

https://www.toostusuudised.ee/uudised/2023/01/27/metroserti-juurde-tuleb-unikaalne-rakendusuuringute-keskus