Optika

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib fotomeetriliste ja radiomeetrilise suuruste mõõtevahendeid

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Klaaside läbipaistvuse mõõturid
 • Valgusfiltrid
 • Luksmeetrid
 • Spektrofotomeetrid
 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse ja suitsususe analüsaatorid
 • Refraktomeetrid
 • Fotokolorimeetrid

MÕÕTMINE

Mõõdame vajadusel keskkonna valgustatust

JÄLGITAVUS

 • Valgustatuse mõõtmised on jälgitavad CEM (Hispaania metroloogia keskasutus) etalonideni
 • Murdumisnäitajate mõõtmised on jälgitavad massi kaudu Eesti Riigietaloni labori massi
  etalonini