Kalibreerimine

Kalibreerimine ehk mõõtevahendi näidu kontrollimine ning vajadusel reguleerimine on vabatahtlik ja annab tellijale konkreetse info, kui palju mõõtevahend valetab. Selle põhjal saab mõõtevahendi kasutaja otsustada, kas see sobib valitud mõõtmise läbiviimiseks või mitte.

Kalibreerimise eesmärk
Nõuetele vastavuse hindamine

 

 

 

Mõõteseadus § 2 p 4
„Kalibreerimine on menetlus, mille abil määratakse fikseeritud tingimustel
kindlaks seos etaloni abil esitatud suuruse väärtuse ja mõõtemääramatuse ning
vastava näidu ja mõõtemääramatuse vahel ning mille käigus saadud teavet
kasutatakse näidust mõõtetulemuse saamiseks“

 

Kalibreerimise eesmärk:

Tagada usaldusväärsed mõõtetulemused. Kvaliteetsed ja kontrollitud mõõtmissüsteemid ja -seadmed aitavad Eestis igal aastal ära hoida miljardite eurode väärtuses halvast kvaliteedist tingitud allahindlusi või mahakandmisi. Just seetõttu ongi vaja oma mõõtmisseadmeid kalibreerida – hoida ära majanduslikke kahjusid, luua kindlustunnet ja tagada täpsust, millele oma tööülesannete täitmisel toetuda. Kalibreeritud seadmetega müüd rohkem, lihtsamini ja turvaliselt.

Mõõtevaldkonnad, mida kalibreeritakse:

Kui tihti peaks mõõteseadmeid kalibreerima?

Mõõtevahendite kalibreerimise kohustuse ja intervalli määrab organisatsioon ise,
lähtudes allolevast:

 • on soetatud uus seade;
 • seade on saanud lööke või selle toimimist on mõjutanud
  keskkonnatingimused;
 • ees on ootamas olulised ja kriitilise tähtsusega mõõtmised;
 • seadmega on teostatud teatud hulk töötunde;
 • seadet on parandatud või modifitseeritud;
 • eelmisest kalibreerimisest on möödunud kindel ajavahemik;
 • seadme mõõtmistulemused erinevad suurel määral oodatud tulemusest;
 • käes on kalibreerimise aeg ettevõttesisest või tootjapoolsest
  dokumentatsioonist lähtuvalt.

Millised on kalibreerimiseks vajalikud sammud?

 1. Vali mõõtevahend, mida soovid kalibreerida.
 2. Võta ühendust Metroserti spetsialistiga.
 3. Saad teada teenuse ja hinna.
 4. Tood seadme kalibreerimisele.
 5. Metroserti spetsialistid kalibreerivad seadme.
 6. Tulemusena saad teada, kas ja kui palju sinu mõõtmisseade eksib.

Kalibreerimisteenuse hinnakiri

Nõuetele vastavuse hindamine

 • Kalibreerimise alaliigina pakub Metrosert nõuetele vastavuse hindamist.
 • Nõuetele vastavuse hindamise eesmärgiks on hinnata mõõtevahendi vastavust normdokumendis esitatud metroloogilistele parameetritele.
 • Vastavuse hinnang esitatakse kalibreerimistulemuste ja mõõtemääramatuse asemel või nendega paralleelselt kalibreerimistunnistusel.
 • Normiks võib olla rahvusvaheline standard, tootja spetsifikatsioon, kliendi poolt mõõtevahendile esitatavad nõuded vms.