Füüsikalis-keemilised suurused

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib vedelike tiheduse ja aine kontsentratsiooni, pH taseme, vedelike elektrijuhtivuse, fotomeetriliste suuruste, õhu suhtelise niiskuse, müra ja gaaside sisalduse mõõtevahendeid.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Tihedusmõõturid
 • Areomeetrid ja alkoholomeetrid
 • pH mõõturid
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõturid
 • Vees lahustunud hapnikukoguse mõõturid
 • Hügromeetrid
 • Müramõõturid
 • Alkomeetrid

TAATLEMINE

 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse analüsaatorid
 • Tõenduslikud alkomeetrid

MÕÕTMINE

Mõõdame vajadusel vedelike ja keskkonna tihedust ja suhtelist õhuniiskust

JÄLGITAVUS

 • Tiheduse mõõtmised on jälgitavad kuni Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH (Saksamaa) tiheduse etalonini
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõtmised on massi ja mahumõõtmiste kaudu jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
 • pH mõõtmiste jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud puhverlahuste kasutamisega
 • Gaaside sisalduse mõõtmise jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud etalongaasisegude kasutamisega
 • Helirõhu mõõtmised on jälgitavad kuni GUM (Poola metroloogia keskasutus) etalonideni
 • Suhtelise õhuniiskuse mõõtmised on jälgitavad kuni Tartu Ülikooli Katsekoja etalonideni

LISAINFO

Tallinn:
Marten Jaanimets
mob 5304 2922
marten.jaanimets@metrosert.ee

Tartu:
Indrek Odrats
tel 730 2936
indrek.odrats@metrosert.ee

Kristjan Kõrgmaa – alkomeetrid
mob 5912 5476
kristjan.korgmaa@metrosert.ee