Analüüsid

Katselabor Eesti Proovikoda on akrediteeritud EAK poolt kui EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor väärismetallide analüüside valdkonnas.

Väärismetallitoote sulami analüüs mittepurustava meetodiga:

Kasutusel on meetod röntgen-fluorestsents analüüs (RFS-analüüs) – väärismetallide sulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs.

Röntgen-fluorestsentsspektromeeter Bruker Mistral M1

Väärismetallitoodete sulamite analüüs purustavate meetoditega:

Hõbedasulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11427:2016 “Determination of silver in silver jewellery alloys – Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide” nõuete kohaselt või ISO 13756 “Determination of silver in silver alloys – Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride” nõuete kohaselt.

Kullasulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11426:2021 “Determination of gold – Cupellation method (fire assay)” nõuete kohaselt.

Plaatinasulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11210:2016 “Determination of platinum in platinum jewellery alloys – Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate” nõuete kohaselt.

Pallaadiumisulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11490:2016 “Determination of palladium in palladium jewellery alloys – Gravimetric determination with dimethylglyoxime” nõuete kohaselt.

Muud analüüsid

Nikliga pinnatud väärismetalltoodete käitlemine on keelatud. Nikli olemasolu toote kattes määratakse RFS-analüüsi käigus.
Nikli eraldumise kvalitatiivne analüüs teostatakse CEN standardi CR 12471 nõuete kohaselt.

Elemendid Au, Pd, Pt, Rh, Ir, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Al, Sb, Sn, Bi, Pb, Cd, Re, W, Mo, Ta määratakse Aatomi-absorbtsiooni analüüsi (AAS-analüüs) käigus.

Kupellimisahi LENTON(max t=1350C)
Hõbedasulamite määramiseks kasutatav automaatne titraator METLER DL-70
AA-spektromeeter Thermo Scientific ICE 3000

 

 

 

 

 

 

Protokoll

Kõikide kasutatavate meetodite kohta vormistatakse katseprotokoll, analüüsi tulemuste esitamisel näidatakse ära meetodi mõõtemääramatus. Võimalik on tõlge inglise keelde.

Analüüsi protokolli vorm