Liigume metroloogia ajaloos edasi, aastad 1919-1929

Kaalude ja Mõõtude Koda alustas tööd 1. juulil 1919. Juba esimese kolme töönädala jooksul tembeldas vastavatud asutus 86 kaupmehe kaalud ja vihid.

1919. aasta aruannetest on leitud mitmeid erinevaid nimetusi Kaalude ja Mõõtude Koja kohta. Näiteks Kaalude ja Mõõtude Palat ja Proovipalat. Alates 1920. aastast juurdus ühtse nimetusena Proovikoda.

Templeid mõõtevahendite tembeldamiseks valmistati Riigi Trükikojas. Nende kuju oli aastatel 1919-1928 erinev.

1919. aastast kehtisid mõõtevahenditele ka elementaarsed nõuded. Kaalud ja kaaluvihid pidid tembeldamiseks olema varustatud vaskpunnidega. Augulise põhjaga kaaluvihid ja püstnäitajaga lauakaalud olid keelatud. Kettkaalude juures ei võinud aga kasutada puust kausse ja nende riputamiseks nööre. 1922. aastast lubati templijäljendi kohana lisaks vaskpunnidele kasutada ka tinapunne.

26. novembril 1925 võeti vastu lõplik seadus meetermõõdustiku kasutamiseks. Vastuvõetud Kaalu ja mõõdu seadusega saab tutvuda SIIN

Seadusega kaasnevad rahakulutused ei olnud aga meeltmööda kaupmeestele ja see lükkas seaduse kehtestamist edasi. Sellel põhjusel võttis valitsus vastu erimääruse, mis kuulutas seaduse jõustusmise ajaks 1. jaanuari 1929. Kaalu- ja mõõduseaduse elluviimiseks ja maksmapanemiseks kehtestati Määrus kaalude ja mõõtude kohta, millega saab tutvuda SIIN

Seoses üleminekuga muretseti Rahvusvaheliselt Kaalude ja Mõõtude Büroolt kaks kilogrammietaloni koopiat. Üht hoiti Tartu Ülikoolis ja teist Proovikojas. Neid tuli omavahel võrrelda iga viie aasta järel. Proovikojas hoitavat etaloni võrreldi aga iga 20 aasta järel rahvusvahelise etaloniga.

Eesti esimene kilogrammietalon on eksponeeritud Metroserdi Tallinna laboris asuvas muuseumistendis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleskutse lugejatele!

Metroserdi kapisügavustes on säilinud erinevaid fotosid, paberkandjal meenutusi ja ajalookokkuvõtteid. Kahjuks ei ole enamikel juhtudel viidet fotode või tekstide autoritele, mistõttu ei saa ka käesoleva artikli puhul viidata kasutatud materjalide autoritele.

Metroserdi 100. sünnipäeva ootuses palume headel kolleegidel ja teistel lugejatel meiega jagada teie käsutuses olevaid fotosid, tekste või mälestusi, mis aitaksid säilitada Eesti metroloogia ajalugu. Palume oma mälestused meile saata või tuua. Ühendust saate võtta e-posti aadressil sekretar@metrosert.ee või telefonil 681 4815. Ajalooliste mälestuste jagajatele anname tänutäheks väikesed meened.

Teksti koostas Kaida Kauler, AS Metrosert juhataja

 

17.08.2018