Proovimärgised

Proovimärgis on väärismetalltootele kantav kohustuslik märk, mis näitab väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli vastavust standardproovile. Väärismetalli sisaldus esitatakse massi tuhandikosades. Karaatmärgistus pole Eestis lubatud. Proovimärgise kuju on erinevate väärismetallide puhul erinev. Väärismetalltoote proovimärgise kuju ja proovimärgisega märgistamine kord on kehtestatud Väärismetalltoote proovimärgise ja ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nime ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamine korraga.

Väärismetalli standardproovid ja nende kujud on:*

VäärismetallStandardproovid Märgiste kujud
kuld375, 500, 585, 750, 916, 999375 500 585 750 916 999
hõbe800, 830, 925, 999800 830 925 999
plaatina 850, 950, 999850 950 999
pallaadium500, 950, 999500 950 999

* Välismaiste proovimärgiste massi tuhandikosi näitavad taustkujutised võivad Eesti märgiste omadest erineda.

Ühe väärismetalli erinevate proovidega sulamitest koosnev toode märgistatakse kasutatud madalaima standardprooviga sulami järgi. Proovimärgise kannab tootele selle valmistaja või proovi tõendaja (Eesti Proovikoda). Proovimärgis pressitakse või süvistatakse laseriga. Proovimärgise kopeerimine mudelilt valu- või mõne muu kopeeriva tootmistehnoloogia kasutamisega on keelatud.

Proovimärgis võib olla ühitatud:

Eesti Vabariigi kontrollmärgisega ühitatud proovi-kontrollmärgis: 

 

Nimemärgisega ühitatud nime- ja proovimärgis:

 

Ühendatud märgistusel säilib väärismetalli tähistava taustkontuuri kuju.