Kontrollmärgised

Kontrollmärgis on riigi proovijärelevalve märk. Kontrollmärgis näitab, et väärismetalli sisaldus on kontrollitud ja kinnitab kasutatud sulami vastavust standardproovile. Kontrollmärgiseks on märgis, millel on sammuva otsavaatava lõvi kujutis ovaalses süvendis.
Eesti kontrollmärgist “lõvi” kannab tootele ainult Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda – Riigi volitatud proovi tõendaja ja riigi kontrollmärgise volitatud kasutaja.

Kontrollmärgis on proovi tõendaja vastutusmärgis. Seda märgist kandva toote kõikide osade väärismetalli sisaldust on kontrollitud laboratoorselt (väärismetalltoodete proovi määramine ja analüüsid).

Väärismetalltoode on kontrollmärgistatud, kui sellele on kantud mõni alljärgnevatest märgistest:

  • Eesti kontrollmärgis või Eesti kontrollmärgis ühendatuna proovimärgisega (ühitatud proovi- ja kontrollmärgis)
  • EL liikmesriigi kontrollmärgis
  • Viini konventsiooni kontrollmärgis (CCM märgis)

Toote märgistamiseks kasutatakse ka ühitatud proovi- ja kontrollmärgist:

VäärismetallStandardproovidKontrollmärgiste kujud
kuld375, 500, 585, 750, 916, 999
hõbe800, 830, 925, 999
plaatina850, 950, 999
pallaadium500, 950, 999

Üksikkontrollmärgise kasutamisel reastatakse märgised järgnevalt: proovimärgis ja kontrollmärgis.

 

 

Toote kontrollmärgisega märgistamisel kasutatakse mehaanilist või lasermärgistust. Reeglina märgistatakse toode mehaanilises märgistuspingis, millega on tagatud märgise optimaalne sügavus ja loetavus. Kui toodet ei ole võimalik või otstarbekas märgistada mehaaniliselt, kasutatakse laserseadet; märgiste kujundused söövitatakse läbi maski.

Mehaanilise märgistamise pink
Lasermärgistusseade