Eesti Proovikoda

Katselabor Eesti Proovikoda on akrediteeritud EAK poolt kui EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor väärismetallide analüüside valdkonnas.

Eesti Proovikoja poolt osutatavad teenused on:

Eesti Proovikoda on volitatud nimemärgiste riikliku registri volitatud töötlejana ja väärismetalli proovi tõendajana. Alus:

Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused on kättesaadavad siit.