Poster “Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI põhiühikud”

Metroloogiapäeval, 20.05.2019 jõustuvad rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikute uued definitsioonid, milles lepiti kokku 16. novembril 2018 Prantsusmaal toimunud Kaalude ja Mõõtude 26-ndal Peakonverentsil.

Alates 20.05.2019 on kõigil huvilistel võimalik ASi Metrosert kodulehel tutvuda SI põhiühikute definitsioone kajastava postriga. Juhime tähelepanu, et postril esitatud definitsioonid on SI põhiühikute uute sõnastuste esialgsed eestikeelsed väljendused, mis tähendab, et tegemist ei ole ametliku tõlkega.

Postril on kasutatud ülemaailmselt SI ühikute uute definitsioonide tutvustamiseks kasutatavat logo ning illustreerivat joonist kilogrammi uue definitsiooni esituse kohta Kibble’i kaaluga.

Poster on meie kodulehelt tasuta allalaetav kolmes suuruses – A2, A3 ja A4 formaadis.

Lae alla ja prindi välja sobiva suurusega poster:

SI põhiühikute poster A4 formaadis

SI põhiühikute poster A3 formaadis

SI põhiühikute poster A2 formaadis

AS Metrosert soovib, et SI muudatusi kajastav poster-õppematerjal jõuaks võimalikult paljudesse Eesti koolidesse ning teeb selle eesmärgi saavutamiseks koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Füüsika Seltsiga.

Jõustuvate muudatuste puhul on kõige olulisem massi mõõtühiku, kilogrammi ligi 110-aasta vanuse definitsiooni muutmine tänapäevaseks seotuna füüsikalise fundamentaalkonstandi – Plancki konstandiga. Samuti on olulised kolme SI põhiühiku – ampri (elektrivoolu tugevus), kelvini (temperatuur) ja mooli (ainehulk) sõnastuste uuendused. Ühtse sõnastuse huvides lihviti ka meetri (pikkus), sekundi (aja intervall) ja kandela (valgustugevus) definitsioone. Nüüdsest on kõik põhiühikud defineeritud looduslike fundamentaalkonstantide, mitte materiaalmõõtude kaudu. Tegemist on suurima muudatusega SI vastuvõtmisest alates ehk rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamisest 1875. aastal.

SI muudatuste mõjusid ei pruugi tavatarbijad ja laiem kasutajatering koheselt täheldada, mis tegelikult ongi üks muudatuste elluviimise eesmärke: tagada sujuv üleminek uutele mõõtühikute definitsioonidele. Esmasteks ja kiiremateks ühikute muudatuste kasutajateks peetakse elektroonika- ja ravimitööstuse ettevõtjaid, kellel on tooteprotsessis vajalik täpselt mõõta väikseid koguseid ja usaldusväärsuse tagamiseks seostada tulemusi SI ühikutega.

SI põhiühikuid tutvustavad pikemad artiklid on leitavad meie kodulehe Uudiste rubriigist

Huvilised leiavad rohkem teemakohast infot Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) kodulehelt SIIT

AS Metrosert, Eesti metroloogia keskasutus