Eesti Vabariigi pikkuse riigietaloni labori mõõtevõime on kantud rahvusvahelisse andmebaasi

Kui 2017. aasta sügisel saavutas rahvusvahelise tunnustuse massi mõõtevaldkonna riigietaloni labor, siis 2018. aasta sügisel jõudis Eesti Vabariigi järgmise riigietalonina rahvusvahelise tunnustuseni pikkuse mõõtevaldkonna riigietaloni labor, mida haldab AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena.

AS Metrosert esitas vastava taotluse käesoleva aasta jaanuarikuus Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET e.V. pikkuse tehnilisele komiteele. Rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi äsja sisestatud pikkuse riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime piirkonnad on (0,5…500) mm mõõtemääramatusega (0,05 …0,66) μm otsmõõtude kalibreerimisel, 1 mm kuni 120 m mõõtemääramatusega (0,06…1,86) mm mõõdulintide kalibreerimisel ja 1 mm kuni 2 m mõõtemääramatusega (0,06…0,09) mm joonskaalade kalibreerimisel. Sellise võimekuse arendamiseks ja säilitamiseks ning teenuste osutamiseks on AS Metrosert läbi aastate investeerinud pikkuse täppismõõtevahenditesse, parandanud keskkonnatingimusi laboriruumides ja täiendanud töötajate pädevust osalemisega rahvusvahelises koostöös ja projektides, võrdlusmõõtmistel ja erinevatel koolitustel.

Mõõtevõime tunnustamine suurendab Eesti Vabariigi pikkuse riigietaloni labori rahvusvahelist nähtavust, näitab pikkusemõõtmiste ühtlust ja avardab mõõteteenuste haaret, sest lepe CIPM-MRA seob selles mõõtevaldkonnas 59 riiki üle kogu maailma. Pikkuse riigietalon kinnitati Eestis majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega 2001. aastal ja täiendati 2018. aastal. Eesti Vabariik ühines Meetrikonventsiooniga ja AS Metrosert allkirjastas vastastikuse tunnustamise leppe 2005. aastal.

AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena haldab riigietalone viies mõõtevaldkonnas: mass (saavutas esimesena rahvusvahelise tunnustuse sissekandena CIPM-MRA andmebaasi), pikkus, temperatuur, alalispinge ja elektriline takistus ning jätkab riigietalonide arendamist ja mõõtevõimete sissekannete taotlemist rahvusvahelise leppe CIPM-MRA andmebaasi.

AS Metrosert