Eesti Vabariigi massi riigietaloni labori mõõtevõime rahvusvaheline tunnustus

Eesti Vabariigi esimese riigietalonina on rahvusvahelise tunnustuse saavutanud massi mõõtevaldkonna riigietaloni labor, mida haldab Eesti metroloogia keskasutusena AS Metrosert.

Metrosert esitas käesoleva aasta maikuus Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET e.V. massi tehnilisele komiteele vastavasisulise taotluse. Eeltingimusteks olid standardi ISO 17025 järgselt toimiva kvaliteedisüsteemi esitlus ja edukas osalemine valdkonna kõrgetasemelistes rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes, mida Metrosert on teinud neljal korral. Massi riigietaloni labori mõõtevõime läbis hindamise, milles osalesid oma ala eksperdid kõikidest rahvusvahelistest metroloogiaorganisatsioonidest.

Rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi värskelt kantud massi riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime piirkond on 1 mg kuni 50 kg mõõtemääramatusega 2 µg kuni 15 mg.

Mõõtevõime tunnustamine suurendab Eesti Vabariigi massi riigietaloni labori rahvusvahelist nähtavust ja näitab massimõõtmiste ühtlust, sest lepe CIPM-MRA seob selles mõõtevaldkonnas 68 riiki üle kogu maailma. Eesti Vabariik ühines Meetrikonventsiooniga ja AS Metrosert allkirjastas vastastikuse tunnustamise leppe 2005. aastal.

AS Metrosert