Võrdlusmõõtmised 2021. aastal

Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

Alljärgnevad võrdlusmõõtmised oleme kavandanud ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet. Loomulikult on võrdlusmõõtmised avatud ka kõigile teistele huvilistele.

Pakume välja võimalikud võrdlusmõõtmiste valdkonnad ja objektid:

  • Objekti massi mõõtmine (väikeste koormuste kaalumine)

Objektid on metallist detailid või vihid vahemikus (50 mg…200 g).

Planeeritud võrdlusmõõtmise aeg: 2021. a oktoober-detsember.

  • Mahumõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks mõõdunõu, laboris kasutatav mahumõõtevahend (mõõtesilinder, mõõtekolb) vms.

 

Kui Teil tekkis huvi mõne võrdlusmõõtmise vastu, võtke julgelt ühendust ning andke teada oma vajadused/soovid ˗ milline mõõtevahend on huvipakkuv ning millises mõõtepiirkonnas võrdlust vajate.

Võrdlusmõõtmiste teemal on kontaktisikuks AS-i Metrosert tehniline juht, Indrek Odrats (e-post: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).