Ülevaade võrdlusmõõtmistest 2017. aastal

Võrdlusmõõtmistel osalemine annab laboritele võimaluse tõendada deklareeritud mõõtevõimet ja saada infot kasutatavate mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta. Ühtlasi täidab võrdlusmõõtmistel osalev labor ka ühe olulise akrediteerimiskriteeriumi.

Vastavalt mõõteseadusele korraldab AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena kalibreerimislaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi ning osaleb akrediteeritud kalibreerimislaborina ka ise erinevatel võrdlusmõõtmistel.

Alljärgnevalt esitame ülevaate 2017. aasta esimeses pooles toimunud või lõppenud võrdlusmõõtmistest, milles Metroserdi erinevad divisjonid on osalenud.

Metroloogia valdkonnas on Metrosert osalenud järgmistes võrdlusmõõtmistes:

  • Hügromeetri rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: aprill 2016 – aprill 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 20 laborit 9-st riigist

Mõõtevahend: Rotronic HygroPalm HP23

Kalibreerimispunktid: (10; 30; 50; 70; 90) % RH

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet suhtelise õhuniiskuse alal.

  • Mikrokliima võrdlusmõõtmine

Toimumisaeg: jaanuar – mai 2017

Referentslabor: Tartu Ülikooli Katsekoda

Võrdluses oli kaks suunda:

– sisekliima parameetrite mõõtmine, kus eesmärgiks oli mõõta õhu temperatuuri ja õhu suhtelist niiskust siseruumis (kõrgustel 160 cm ja 10 cm põranda pinnast), osales 17 ettevõtet/laborit, anti 21 tulemust;

– ventilatsiooni parameetrite mõõtmine.

Metrosert osales sisekliima parameetrite mõõtmises ning tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet sisekliima parameetrite mõõtmistel.

  • Mõõdulindi rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: mai – august 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 2 laborit 2-st riigist

Mõõtevahend: Richter 30 m mõõdulint

Kalibreerimispunktid: (3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30) m

Metroserdis on mõõtmised teostatud, võrdluse ametlikud tulemused saabuvad sügisel 2017.

  • Elektronkaalu võrdluskalibreerimine (korraldaja AS Metrosert)

Toimumisaeg: aprill – juuni 2017

Osavõtjad: Kaalukoda A.A. OÜ, G.W.Berg OÜ, Metrex Mõõtekeskus OÜ, Tartu Ülikooli Katsekoda, AS-i Metrosert laborid.

Mõõtevahend: kaal Mettler-Toledo AX504, Lmax = 510 g, = 0,1 mg

Kalibreerimispunktid: (1; 20; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 510) g

Mõõtmised on teostatud ja tulemuste kokkuvõte koostatakse sügiseks 2017.

Metroserdi divisjon Eesti Proovikoda on 2017. aastal osalenud järgmistes väärismetallide sulamite rahvusvahelistes võrdlusanalüüsides:

  • Võrdlused LABTEST 40 ja 41 (korraldaja Tšehhi Proovikoda)

Toimumisaeg: märts 2017

Osavõtjad: üle 60 osaleja

– Kullasisalduse määramine kullasulamis standardi ISO 11426 järgi.

– Hõbedasisalduse määramine hõbedasulamis standardi ISO 13756 järgi.

Eesti Proovikoja tulemused olid nõuetekohased.

  • Võrdlused Round Robin (RR39, RR 40, RR41) – väärismetallide (Au, Ag, Pt) sisalduse määramine nende sulamites (korraldatud Viini konventsiooni poolt).

– 1. etapp – RFS analüüsid (toimumisaeg: aprill 2017).

– 2. etapp – keemilised analüüsid ISO 11426 (Au); ISO 13756 (Ag); ISO 11489 (Pt) järgi (toimumisaeg: juuni 2017).

Tulemused on saadetud, vastused saabuvad sügisel 2017.

AS Metrosert