STALKER (radar) tüüpi kiirusmõõturite taatlemine on ajavahemikul 28.04.2021 – 24.05.2021 peatatud.

Ajavahemikul 28.04.2021 kuni 24.05.2021 on seoses etalonseadmete kalibreerimisega (Hollandis) AS Metrosert poolt STALKER (radar) tüüpi kiirusmõõturite taatlemine peatatud.

Võimalusel esitada radar tüüpi kiirusmõõturid, millede taatluskehtivuse lõpp langeb antud ajavahemikku, varem taatlusesse.

Küsimuste korral palun pöörduda Tartu labori klienditeeninduse poole e-mailil tartu@metrosert.ee või telefonil 508 1384.