Rahvusvaheline metroloogiapäev 2020 „Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses“

Üleilmse metroloogiapäevaga tähistatakse iga-aastaselt rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamist 20. mail 1875. See rahvusvaheline leping lõi raamistiku globaalsele mõõteteaduse alasele koostööle ja selle rakendamisele tööstuses, kaubanduses ning ühiskonnas tervikuna. Metroloogia ehk mõõteteadus omab järjest kesksemat rolli teadusavastustes ja innovatsioonis, tööstuslikus tootmises ja rahvusvahelises kaubanduses, elukvaliteedi parandamises ja keskkonnakaitses. Meetrikonventsiooni algeesmärk – ülemaailmne mõõtmiste ühtsus – on ka täna, 2020. aastal, sama oluline, kui see oli aastal 1875.

2020. aasta metroloogiapäeva teema on: mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses. Teema valikuga soovitakse teadvustada mõõtmise tähtsust õiglases globaalses kaubanduses tagamaks toodete vastavust standarditele ja nõuetele ning rahuldamaks klientide ootusi kvaliteedile. Laiemalt mängib metroloogia, mõõtmisteadus, keskset rolli teadusavastustes ja innovatsioonis, tööstuses ja rahvusvahelises kaubanduses, parendades elukvaliteeti ja kaitstes globaalset keskkonda.

Vaata ka Metroloogiapäeva leheküljele

AS Metrosert