Osalemisvõimalus võrdlusmõõtmistel

AS Metrosert on kavandanud erinevate mõõtevaldkondade võrdlusmõõtmisi ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet. Võrdlusmõõtmised on avatud ka kõigile teistele huvilistele.

Võrdlusmõõtmiste kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

 

AS-i Metrosert poolt välja pakutud võimalikud võrdlusmõõtmiste valdkonnad ja objektid:

  • Mahumõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks mõõdunõu, laboris kasutatav mahumõõtevahend (mõõtesilinder, mõõtekolb) vms.

  • Rõhumõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks vooluväljundiga rõhumõõtemuundur, manomeeter vms rõhumõõtevahend.

  • Pikkusmõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks mõõdulint, kellindikaator vms pikkusmõõtevahend.

 

Kui Teil tekkis huvi mõne võrdlusmõõtmise vastu, võtke julgelt ühendust ning andke teada oma vajadused/soovid – milline mõõtevahend on huvipakkuv ning millises mõõtepiirkonnas võrdlust vajate.

 

Kontakt

Võrdlusmõõtmiste teemal on kontaktisikuks AS-i Metrosert tehniline juht, Indrek Odrats (e-post: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

AS Metrosert