Metroserdi töökorraldusest

Metrosert jätkab oma põhitegevustega plaanipäraselt, samas oleme võtnud kasutusele meetmed vähendamaks viiruse leviku riske.

Metroserdi klienditeenindused on avatud, kuid palume klientidel kalibreerimist ja taatlust vajavad mõõtevahendid võimalusel saata kulleriga. Kaasnev info lisada saadetisele või edastada sidevahendeid kasutades.

Tühistanud oleme kõik välislähetused. Metroloogiateenusega seotud lähetused kliendi asukohtadesse Eestis toimuvad vajaduse kriitilisust hinnates klientidega kokkuleppel.

Edasi on lükatud kõik või veebikoolitustega asendatud kõik I poolaasta koolitused.

Sertifitseerimisdivisjoni Eestisisesed auditid toimuvad kokkuleppel klientidega.

Metrosert ei ole muutnud maksetingimuste põhimõtteid.

Täname mõistva suhtumise eest. Püsigem terved!

AS Metrosert