Metroloogiaprogrammi EURAMET/EMPIR 2019. aasta projektidest

19.-20. novembril 2018 võõrustas Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Berliinis, Saksamaal 26. EURAMET/EMPIR komitee koosolekut, kus arutati metroloogiaprogrammi EMPIR järgmisel aastal algavaid projekte. Hindamisele oli ühtekokku esitatud 66 projektitaotlust erinevatest valdkondadest, millest ekspertkomisjon oli soovitanud jätkata 35 projektiga. EMPIR-komitee hääletuse tulemusel otsustati anda roheline tee 38-le metroloogia koostööprojektile.

 

AS Metrosert osaleb kahes projektis: SEG-Net (Support for a European metrology network on smart electricity grids) ja ChipScale (Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants). Projekt SEG-Net on uut tüüpi metroloogia arendusprojekt, mis pikemas perspektiivis moodustab Euroopa metroloogiavõrgustiku nutikate elektrivõrkude alal. Projekti ChipScale raames arendatakse edasi SI põhiühikute realiseerimist füüsikaliste fundamendaalkonstanide kaudu pooljuhttehnoloogia baasil. Hääletusel edukaks osutunud projektid läbivad eetikakomisjoni täiendava hindamise ja avaldatakse lõplikult jaanuaris 2019.

 

AS Metrosert Eesti metroloogiakeskasutusena osaleb hetkel 7-s Euroopa metroloogia arendusprojektis. Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. AS Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EMPIR asutajaliige.

 

AS Metrosert

Physikalisch-Technische Bundesanstalt hoone