EURAMET Peaassamblee ja EURAMET/EMPIR komitee korralisest tegevusest

AS Metrosert osales Eesti metroloogia keskasutusena Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET 12. Peaassambleel ja Euroopa metroloogiaprogrammi EMPIR täitevkomitee 25. koosolekul, mis toimusid Bucharestis, Rumeenias 28.05.-01.06.2018, kus Metroserti esindas teadus-arendusdivisjoni juht Toomas Kübarsepp.

EURAMET 12. Peaassambleel vaadati üle möödunud aasta tehniliste komiteede tegevused, arutati võrdlusmõõtmiste olukorda ja mõõtevõimete rahvusvahelise andmebaasiga seonduvaid küsimusi. Strateegilise arengu seisukohast käsitleti uue teemana Euroopa temaatiliste metroloogiavõrgustike (European Metrology Network, EMN) loomist. EMN eesmärgiks on Euroopa metroloogiainstituutide ja –keskasutuste võrgustumine mingi eluvaldkonna või tehnoloogia metroloogiat puudutavate küsimuste lahendamiseks ühiskonna, tööstuse ja seadusloome ootustele vastavalt, mida on koostöös hõlpsam ellu viia. Metroloogiainstituutide esindajad kinnitasid kuue EMN loomise, millest kahes võrgustikus osaleb ka AS Metrosert: Nutikad elektrivõrgud (Smart Electricity Grids) ja Kvanttehnoloogiad (Quantum Technologies). Lähemalt saab metroloogiavõrgustikest lugeda SIIT.

EURAMET/EMPIR komitee koosolekul vaadati läbi metroloogia arendusprojektide ideed, mis olid välja valitud 2018. aastal avaldatud kutse peale laekunud ideede hulgast. EMPIR komitee hääletuse tulemusena kinnitati ideede nimekiri, mis läbisid esmase valiku. Teises voorus jätkavate ideede nimekirjas on ka kuus projektitaotlust Metroserdi osalusega (vererõhu mõõtmiste standardiseerimise ja optiliste ning elektriliste suuruste kvantetalonide arenduse valdkondades). Metroloogia koostööprojektide taotlused hinnatakse sõltumatute ekspertide poolt novembris 2018 ning hindamise tulemused avaldatakse jaanuaris 2019.

 

AS Metrosert