Eesti Vabariigi riigietalonide nimistu on uuenenud

AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena säilitab ja arendab riigietalone vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingule. Tehtud investeeringute ja arendustegevuse, edukalt läbitud rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste ja koostöö tulemusena on riigietaloni teenuste valik uuenenud ja laienenud. Sellega seoses kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister 07. mail 2018 Riigi- ja tugietalonide nimistu määruse muudatuse, mis on kättesaadav SIIT

Suurimad muudatused on pikkuse, temperatuuri ja elektriliste suuruste mõõtevaldkondade riigietalonide mõõtevõimes. Pikkuse riigietaloni on laiendatud kuni 1000 mm otsmõõtude ja kuni 120 m pikkuste vahemaade täppismõõtmisteni. Temperatuuri riigietalon hõlmab nüüd täppismõõtmisi viies kinnispunktis (elavhõbeda kolmikpunkt ‑38,8344 °C ; vee kolmikpunkt 0,01 °C; galliumi sulamispunkt 29,7646 °C; tina 231,928 °C ja tsingi 419,527 °C tahkumispunkt) ja võrdlusmeetodil kalibreerimisi laiemas temperatuurivahemikus (‑80…+400) °C. Elektriliste suuruste riigietaloni mõõtevõimet on tõstetud alalispinge kalibreerimisel 1 V grupietaloni tugiväärtusel ja ka laias mõõtepiirkonnas 10 mV kuni 1 kV.

Uuenenud riigietalonide nimistuga paraneb erinevates eluvaldkondades (näiteks metalli- ja masinatööstuses, toiduainetetööstuses, energeetikas, tervishoius, sh haiglad, teadus- ja arendustegevuses, sh biotehnoloogia) tegelevate ettevõtete ja asutuste jaoks kalibreerimisteenuse kättesaadavus Eestis.

 

AS Metrosert