Eesti Vabariigi elektriliste suuruste riigietaloni labori mõõtevõime on kantud rahvusvahelisse andmebaasi

Eesti Vabariigi elektriliste suuruste riigietaloni labor, mida haldab AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena, on tunnustusena saavutanud kalibreerimis- ja mõõtevõimekuse registreerimise rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasis. AS Metrosert esitas vastava taotluse 2018. aasta kevadel Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET e.V. elektri ja magnetismi tehnilisele komiteele.

21. mail 2019 andmebaasi sisestatud elektriliste suuruste riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime piirkonnad on:
• alalispinge tugiväärtused 10 V ja 1 V mõõtemääramatusega 1 μV/V,
• alalispinge mõõtepiirkonnas 10 mV…1000 V mõõtemääramatusega 5 μV…4 mV,
• elektrilise takistuse mõõtepiirkond nimiväärtustel 1mΩ… 10GΩ mõõtemääramatusega (1…250) μΩ/Ω,
• alalisvoolu mõõtepiirkonnas 10 μA…10 A mõõtemääramatusega (5…50) μA/A,
• vahelduvpinge mõõtepiirkonnas (0,1…1000) V mõõtemääramatusega (0,02…0,79) mV/V,
• vahelduvvoolu mõõtepiirkonnas (0,01…10) A mõõtemääramatusega (34…120) μA/A.

Sellise võimekuse arendamiseks ja säilitamiseks ning teenuste osutamiseks on AS Metrosert läbi aastate investeerinud elektriliste suuruste täppismõõtevahenditesse, säilitanud keskkonnatingimusi laboriruumides ja täiendanud töötajate pädevust osalemisega rahvusvahelises koostöös ja projektides, võrdlusmõõtmistel ning erinevatel koolitustel. Mõõtevõime tunnustamine suurendab EV elektriliste suuruste riigietaloni labori rahvusvahelist nähtavust, näitab mõõtmiste ühtlust ja avardab mõõteteenuste haaret, sest lepe CIPM-MRA seob selles mõõtevaldkonnas 61 riiki üle kogu maailma.

Elektriliste suuruste riigietalon kinnitati Eestis majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega 2005. aastal ja seda täiendati 2018. aastal. Eesti Vabariik ühines Meetrikonventsiooniga ja AS Metrosert allkirjastas vastastikuse tunnustamise leppe 2005. aastal.

AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena haldab riigietalone viies mõõtevaldkonnas: mass (saavutas esimesena rahvusvahelise tunnustuse sissekandena CIPM-MRA andmebaasi 2017. aasta sügisel), pikkus (saavutas rahvusvahelise tunnustuse ja kanti CIPM-MRA andmebaasi 2018. aasta sügisel), temperatuur, alalispinge ja elektriline takistus. Metrosert jätkab riigietalonide arendamist ja mõõtevõimete sissekannete taotlemist rahvusvahelise leppe CIPM-MRA andmebaasi.

AS Metrosert