Eesti metroloogia keskasutuse tegevjuht valiti maineka EURAMET-i juhatuse liikmeks.

26. mail 2020. a valiti AS-i Metrosert tegevjuht Aigar Vaigu Euroopa metroloogia keskasutusi koondava organisatsiooni – EURAMET-i juhatuse liikmeks.

Aigar Vaigu sõnul on Eestil anda oluline panus metroloogia arengusse, sest Eesti digiühiskond ja meile igapäevaselt kättesaadavad e-teenused on Euroopas alles julge unistus. Nii on ka Eesti metroloogia keskasutus – Metrosert – loonud metroloogia vallas toimivad digilahendused. Kogemus metroloogia digitaliseerimisel ja meie e-lahendustesse panustav tegutsemine on just see, mis teistele Euroopa metroloogia organisatsioonidele huvi pakub ja mis vallas Eestilt EURAMET-is suuna näitamist ning eestvedamist oodatakse.

Reaalajas toimiv majandus on selge konkurentsi eelis, seda nii väikeste ja kiirelt reageerivate riikide ja ettevõtete jaoks kui ka on see võimalus tervele Euroopale. Reaalajas toimiv metroloogiline jälgitavus ehk mõõtmiste jälgitavus suurendab nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist usaldust. Kõik see tagab meile ohutumad teenused ja kaubad.

EURAMET on Euroopa-ülene metroloogiaorganisatsioon, mis koordineerib Euroopa riiklike metroloogia keskasutuste ja metroloogiainstituutide koostööd järgmistes valdkondades: metroloogiaalane uurimistöö, mõõtmiste jälgitavus SI-ühikuteni, riiklike mõõtmisstandardite rahvusvaheline tunnustamine ning nendega seotud kalibreerimis- ja mõõtmisvõimalused.

Organisatsiooni eesmärk on arendada rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist mõõtmise infrastruktuuri Euroopas. EURAMET-i juhatus vastutab organisatsiooni valitsemise ning strateegilise juhtimise eest. Juhatusse kuulub kolm esimeest ning kuus liiget.

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, kelle ülesanded on:
• korraldada ja koordineerida riigietalonide kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist;
• koordineerida riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust;
• korraldada kalibreerimis- ja taatluslaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi;
• osaleda metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ning korraldada metroloogiaalast koolitust;
• esindada Eestit Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes metroloogiorganisatsioonides.

Aigar Vaigu