Augustis väljastas EAK meile akrediteerimistunnistuse K001 värske lisa.

Augustis väljastas EAK meile akrediteerimistunnistuse K001 värske lisa.

Teenuste täpne võimekus on kirjas akrediteeringu lisas.

Toome välja mõned teenused, mis on päris uued või saanud mõõtepiirkonna/ kalibreerimisvõime osas laienduse:

  • termomeetrite kalibreerimine madalatel temperatuuridel, akrediteeritud ulatus algab nüüdsest -95 °C-st
  • takistustermomeetrite kalibreerimine kinnispunktides, juurde on lisandunud indiumi kinnispunkt (156,5985 °C)
  • termostaatide/külmikute kalibreerimine madalatel temperatuuridel, akrediteeritud ulatus algab nüüdsest -95 °C-st
  • müramõõturite kalibreerimine (40…140) dB, sagedustel 63 Hz…16 kHz – kalibreerimine vastavalt standardile EN 61672-3:2013
  • kõrgepinge mõõtevahendite kalibreerimine, lisandunud on kõrgepinge mõõturite kalibreerimine (sisendpinge (1…10) kV, nii alalis- kui vahelduvpinge)

 

AS Metrosert