AS Metrosert vastab kalibreerimislaborina standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele

ASil Metrosert on hea meel teatada, et esimese kalibreerimislaborina Eestis on meile Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt väljastatud akrediteering standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele vastavuse kohta.

Laiendasime oma akrediteerimisulatust ja parendasime mõõtevõimet mitmete mõõtevahendite kalibreerimise osas (näiteks elektrivõimsuse allikad ja signaali kuju mõõturid, luksmeetrid, väändemomendi mõõturid jne). Kalibreerimistunnistuse nr K001 alusel kehtib ASi Metrosert akrediteering perioodil 23.03.2019-22.03.2024. Akrediteerimistunnistusega saab tutvuda SIIN ja selle lisaga SIIN

EAK assessorite ja ekspertide poolt viidi veeburaris 2019 toimunud uushindamise käigus läbi ASi Metrosert juhtimissüsteemi põhjalik ülevaatus ning arvukalt vaatlusi erinevates mõõtevaldkondades meie laborites Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

Standardi uue versiooni järgseks uushindamise protsessiks ettevalmistumine ja selle edukas läbimine annab tunnistust ASi Metrosert toimivast juhtimissüsteemist ja teenuste vastavusest kvaliteedinõuetele. Hindame protsessi käigus saadud kogemusi ja tähelepanekuid väga oluliseks oma tegevuste järjepideva parendamise seisukohast.

AS Metrosert