Alates oktoobrist toimuvad massivaldkonna võrdlusmõõtmised

Vastavalt standardi ISO/IEC 17025, mõõteseaduse, majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64  „Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord“ nõuetele ning EAK akrediteerimiskriteeriumitele peab iga akrediteeritud labor või erialaselt pädev mõõtja regulaarselt osalema oma mõõtevõime tõendamiseks võrdlusmõõtmistel.

Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

ʺObjekti massi mõõtmineʺ

Mõõdetavad objektid võrdlusmõõtmisel on:

  • 100 mg nimimassiga traatviht;
  • 100 g nimimassiga silinderviht;
  • 2 kg nimimassiga silinderviht;
  • vedelik anumas, ligikaudu 1 kg;
  • vedelik anumas, ligikaudu 10 kg.

Mõõdetavad objektid valib iga osaleja vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.
Meetod: standard EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“ või analoogne meetod.

Võrdlusmõõtmised on avatud kõigile soovijatele!
Maksumus: 150 eurot (sõltumata objektide arvust).
Hinnale lisandub käibemaks.

 

ʺMitteautomaatkaalu kalibreerimineʺ

Võrdlus on mõeldud kalibreerimislaboritele, kes pakuvad kaalude kalibreerimisteenust.
Kaalu kalibreerimine toimub AS Metrosert Tallinna labori hoones Teaduspargi 8.

Võrdlusobjektiks on mitteautomaatne elektroonne kaal Mettler-Toledo AX504, Lmax = 510 g, d = 0,1 mg.

Maksumus: 250 eurot
Hinnale lisandub käibemaks.

Tugilaboriks on Eesti metroloogia keskasutus AS Metrosert.
Metrosert koostab ja edastab 3 kuu jooksul pärast võrdlusmõõtmiste lõppemist kõigile osalejatele lõpparuande.

Registreerimine ja info:
Indrek Odrats
indrek.odrats@metrosert.ee
tel 5647 7492