2018 AVALIKUD TÄIENDUSKOOLITUSED

Metroloogia-alased koolitused

 

27.09.2018                 Metroloogia alused (Tallinn)

04.10.2018                 Praktiline massi mõõtmine (Tallinn)

11.10.2018                 Praktiline pikkuse mõõtmine (Tallinn)

01.11.2018                 Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine (Tallinn)

08.11.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest (Tallinn)

14.-15.11.2018           Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele (Tallinn)

29.11.2018                 Praktiline rõhu mõõtmine (Tallinn)

06.12.2018                 Standardi ISO 17025:2017 rakendamine laboris (Tallinn)

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused

 

18.09.2018                 Ülevaade standardist ISO 14001:2015 (Tallinn)

19.09.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

20.09.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

10.10.2018                 Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel (Tallinn)

11.10.2018                 Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel (Tallinn)

17.-18.10.2018           Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000 siseaudiitorite koolitus (Tallinn)

21.11.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

22.11.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

 

Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Kõiki koolitusi ja koolituste erilahendusi on võimalik tellida organisatsiooni täpsetest soovidest ja vajadustest lähtuvalt ka oma ettevõtte töötajate grupile.

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

LISAINFO

Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: piret@metrosert.ee, koolitus@metrosert.ee