Tule tööle

Töö- ja praktikavõimalustest AS-is Metrosert

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise, taatlemise, erimõõtmistööde ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega, hoiab ja arendab riigietalone, korraldab täienduskoolitusi ning on tunnustatud väärismetallide katselabor. Juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimise valdkonnas pakume kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse ning toiduohutuse juhtimissüsteemide, kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi ja metsamajandamise sertifitseerimist.

Meie laborites Tallinnas, Tartus ja Jõhvis töötab hetkel kokku 65 inimest, jaotudes meie erinevate tegevusvaldkondade vahel, milleks on metroloogia, riigietalonid, sertifitseerimine ja Eesti Proovikoda. Põhjalik info tegevusvaldkondade kohta on leitav meie kodulehelt.

AS Metrosert sertifitseerimisdivisjoniga on oodatud liituma müügisekretär, kelle põhikohustuseks on kliendipäringutele vastamine ning pakkumiste tegemine, olemasolevate klientidega heade suhete hoidmine ning uute klientide leidmine, audiitorite assisteerimine igapäevases töös ning koostöös ettevõtte müügijuhiga sertifitseerimisdivisjoni turundustegevuse planeerimine ja koordineerimine.Töökuulutus on leitav SIIT!

Praktika- või tööhuvi korral palume ühendust võtta allolevatel kontaktidel.

Kaia Udeküll
Personalijuht
+372 53005547 | kaia.udekull@metrosert.ee