Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Optika

KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib fotomeetriliste ja radiomeetriliste suuruste mõõtevahendeid.
Metroserdi valgustustiheduse ja valgusfiltrite spektraalse läbipaistvuse kalibreerimise võimekus on kinnitatud ka Eesti tugietalonina. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

 • Klaaside läbipaistvuse mõõturid 
 • Valgusfiltrid 
 • Luksmeetrid 
 • Spektrofotomeetrid 
 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse ja suitsususe analüsaatorid 
 • Refraktomeetrid 
 • Fotokolorimeetrid 
 • Fiiberoptika võimsuse allikad ja mõõturid 

MÕÕTMINE 

Mõõdame vajadusel keskkonna valgustatust. 

JÄLGITAVUS 

 • Valgustatuse mõõtmised on jälgitavad CEM (Hispaania metroloogia keskasutus) etalonideni.
 • Murdumisnäitajate mõõtmised on jälgitavad massi kaudu Eesti Riigietaloni labori massi
  etalonini.

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.