Veebikoolitus: Ülevaade standardist ISO 9001:2015

Toimumisaeg: 02.03.2021

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimissüsteem) nõuetest ning nende rakendamisest.

Koolituse sisu

Põhjalik ülevaade standardi ISO 9001:2015 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardis ISO 9001:2015 kasutatavatest mõistetest, struktuurist ja nõuetest.

Lektor: Andres Martma, AS Metrosert juhtimissüsteemide audiitor

Koolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub teisipäeval, 2. märtsil 2021 ajavahemikus kell 10.00-15.15 (kokku 6 akadeemilist tundi). Koolitus viiakse läbi vene keeles.

AS Metrosert poolt korraldatavad veebikoolitused toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena Microsoft Teams keskkonnas. Kui koolitusel osaleja ei soovi Microsoft Teams rakendust arvutisse paigaldada, saab koolitusel osaleda veebipõhiselt. Veebikoolitused toimuvad sama koolituskava järgi nagu meie senised kontaktõppega koolitusedki. Veebikoolitusel osaleja kuuleb ja näeb läbi Microsoft Teams keskkonna koolitajat, koolitaja ekraanipilti ja tema tegutsemist. Koolitusel osaleja saab esitada küsimusi (‘Chat’) vestlusakna kaudu või läbi mikrofoni ja jagada enda ekraanipilti.

Koolituse maksumus on 140 eurot ühe osaleja kohta.* Hinnale lisandub käibemaks.

* Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.
* Osaledes kahel või enamal juhtimisüsteemi stadardi koolitusel (toimuvad 02.03.2021, 03.03.2021, 09.03.2021 ja 10.03.2021) kohaldub hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast.

Korraga on võimalik kasutada ühte soodustust.

Hind sisaldab eesti keelseid elektroonilisi jaotusmaterjale. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele digitaalne tõend. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee

Kohtumiseni virtuaalselt

AS Metrosert
Kaia Udeküll
+372 53005547
kaia.udekull@metrosert.ee