Ülevaade standardist EVS-ISO 45001:2018

Toimumisaeg: 19.11.2020
Asukoht: Microsoft Teams veebikeskkond

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi EVS-ISO 45001:2018 (töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem) nõuetest ning nende rakendamisest.

Koolituse sisu

Põhjalik ülevaade standardi EVS-ISO 45001:2018 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardis EVS-ISO 45001:2018 kasutatavatest mõistetest, struktuurist ja nõuetest.

Lektor: Andres Martma, AS Metrosert audiitor.

Koolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub neljapäeval, 19. novembril 2020 ajavahemikus kell 10.00-15.15 (kokku 6 akadeemilist tundi). AS Metrosert poolt korraldatavad veebikoolitused toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena Microsoft Teams keskkonnas. Kui koolitusel osaleja ei soovi Microsoft Teams rakendust arvutisse paigaldada, saab koolitusel osaleda veebipõhiselt. Veebikoolitused toimuvad sama koolituskava järgi nagu meie senised kontaktõppega koolitusedki. Veebikoolitusel osaleja kuuleb ja näeb läbi Microsoft Teams keskkonna koolitajat, koolitaja ekraanipilti ja tema tegutsemist. Koolitusel osaleja saab esitada küsimusi (‘Chat’) vestlusakna kaudu või läbi mikrofoni ja jagada enda ekraanipilti.

Koolituse maksumus on 140 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee

Kohtumiseni koolitusel!

AS Metrosert
Kaia Udeküll
+372 53005547
kaia.udekull@metrosert.ee