Standardi ISO 17025:2017 rakendamine laboris ja riskihindamise metoodikad

Toimumisaeg: 29.09.2020
Asukoht: Tallinn

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade standardi ISO 17025:2017 nõuetest ja nende rakendamisest katse- ja kalibreerimislaborites ning riskihindamise metoodikatest.

Koolituse sisu

– Ülevaade standardist ISO 17025:2017 ‒ kasutusvaldkonnad, ülesehitus.
– Üldnõuded: erapooletus ja konfidentsiaalsus.
– Nõuded labori struktuurile.
– Nõuded labori ressurssidele.
– Nõuded protsessidele laboris.
– Nõuded labori juhtimissüsteemile.
– Riskihindamise metoodikad.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardist ISO 17025:2017 ja selle nõuetest ning riskihindamise metoodikatest.

Lektorid:

Lauri Lillepea, AS Metrosert metroloogiadivisjoni juht

Andres Martma, AS Metrosert sertifitseerimisdivisjoni juht

Koolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub neljapäeval, 29. septembril 2020 ajavahemikus kell 10.00-15.15 (kokku 6 akadeemilist tundi) Metroserdi koolitusklassis, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones. Maja kõrval asub tasuline Europark parkla. Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

Koolituse maksumus on 150 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab elektroonseid jaotusmaterjale. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele digitaalne tõend. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee

Kohtumiseni koolitusel!

AS Metrosert
Kaia Udeküll
+372 53005547
kaia.udekull@metrosert.ee