Temperatuuri etalon

DEFINITSIOON

Kelvin, tähis K, on SI temperatuuri ühik. Kelvin on määratud Boltzmanni konstandi k fikseerimisega arvväärtusel 1,380649×10−23 väljendatuna ühiku J⋅K−1 abil, mis on võrdne kg⋅m2⋅s−2⋅K−1, kus kilogramm on määratletud h, meeter c ja sekund ΔνCs alusel.

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti temperatuuri riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas (‑38,8344…+419,527) °C kasutades viite temperatuuri kinnispunkti (Hg, H20, Ga, Sn ja Zn) ja etalonplaatinatakistustermomeetrite gruppi koos täppismõõtesillaga.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)

Vee kolmikpunkti rakk temperatuuril +0,01°C

SEADMED JA VÕIMALUSED

Kalibreerimisteenuseid osutatakse temperatuuri kinnispunktidega, etalontermomeetritega Isotech SPRT – 670SH ja Hart Scientific 5682, termostaatidega Hart Scientific 7012, Hart Scientific 7341 ja Isotech 915 ja täppismõõtesildadega ASL F700B ja MI6010.

Termomeetreid kalibreeritakse rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 järgselt temperatuuri vahemikus (-196…+420) °C laiendmääramatusega (1…80) mK

LISAINFO

Kristjan Tammik
Telefon: 520 9495
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee