Pikkuse etalon

DEFINITSIOON

Meeter, tähis m, on SI pikkuse ühik. Meeter on määratud vaakumis leviva valguse kiiruse c fikseerimisega arvväärtusel 299792458 väljendatuna ühiku m⋅s−1 abil, kus sekund on määratletud ΔνCs alusel.

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti pikkuse riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas 0,5 mm kuni 1000 mm otsmõõtude abil; piirkonnas kuni 120 m kasutatakse laserinterferomeetrit.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)

SEADMED JA VÕIMALUSED

Otsmõõdud pikkusekomparaatoris UPC-100, millega on võimalik kalibreerida otsmõõte nimiväärtusega kuni 100mm.
Otsmõõdud pikkusekomparaatoris UPC-100, millega on võimalik kalibreerida otsmõõte nimiväärtusega kuni 100mm.

Kalibreerimisteenust osutatakse nelja otsmõõtude komplekti ja täppiskomparaatoritega UPC‑100 ja UPC‑500. Pikkusmõõtusid kalibreeritakse mõõtepingil kasutades Renishaw laserinterferomeetrit mudel ML‑10.

Kalibreeritakse standardi ISO 3650:1998(E) kohaseid K või 0 klassi otsmõõtusid vahemikus:

  • 0,5 mm kuni 100 mm laiendmääramatusega (0,05 + 0,5×L) µm
  • 100 mm kuni 500 mm laiendmääramatusega (0,2 + 0,9×L) µm
  • 500 mm kuni 1000 mm laiendmääramatusega (0,2 + 2×L) µm

ja pikkusmõõtusid vahemikus

Mõõtepink pikkusmõõtude kalibreerimiseks
Mõõtepink pikkusmõõtude kalibreerimiseks
  • 1 mm…120 m laiendmääramatusega (0,06+0,015×L) mm

LISAINFO

Armin Ansip
Telefon: 53 501 887
E-post: armin.ansip@metrosert.ee