Massi etalon

DEFINITSIOON

Kilogramm, tähis kg, on SI massi ühik. Kilogramm on määratud Plancki konstandi h fikseerimisega arvväärtusel 6,62607015×10−34 väljendatuna ühiku J⋅s abil, mis on võrdne kg⋅m2⋅s−1, kus meeter on määratletud c ja sekund ΔνCs alusel.

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti massi riigietaloni laboris realiseeritakse skaala piirkonnas 1 mg kuni 50 kg, kasutades 1 kg etalonvihtide gruppi ja täppiskomparaatoreid. 1 kg etalonvihid on kalibreeritud Saksamaa rahvuslikus metroloogiainstituudis PTB.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)

SEADMED JA VÕIMALUSED

Automaatkomparaator AX1006.
Automaatkomparaator AX1006.

Kalibreerimisteenust osutatakse automaatkomparaatoritega AX107H, AX1006 ja AX64004; täppiskaaludega UMT 5 ja AX504 ja etalonvihtidega.

Kalibreeritakse OIML soovituse R111-1 kohaseid vihte vahemikus E2 kuni F1 laiendmääramatusega 2 μg kuni 15 mg.

LISAINFO

Allar Pärn
Telefon: +372 5388 9335
E-post: allar.parn@metrosert.ee