Elektriliste suuruste etalonid

DEFINITSIOON

Amper, tähis A, on SI elektrivoolu tugevuse ühik. Amper on määratud elementaarlaengu e fikseerimisega arvväärtusel 1,602176634×10−19  väljendatuna ühiku C abil, mis on võrdne A⋅s, kus sekund on määratletud ΔνCs alusel.

Alalispinge etalonid ja abiseadmed

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti elektriliste suuruste riigietaloni laboris esitatakse elektrivoolu tugevuse ühik alalispinge ühiku, voldi ja takistuse ühiku, oomi kaudu. Alalispinge ühik volt realiseeritakse Zener-tüüpi etalonpinge allikatega tugiväärtustel 1 V ja 10 V. Elektrilise takistuse ühik oom realiseeritakse täppistakistite grupiga piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)

SEADMED JA VÕIMALUSED

Kalibreerimisteenust osutatakse etalonpinge allikatega Fluke 7000 ja 732B, pingejaguriga Fluke 752A, multifunktsionaalse kalibraatoriga Fluke 5720A, täppistakistitega Tinsley 5685 ning automaatse mõõtesillaga MI 6010B.

Alalispinge mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 10 mV kuni 1 kV suhtelise laiendmääramatusega (1…20)·10-6.
Takistuse mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ suhtelise laiendmääramatusega (1..5)·10-6.

LISAINFO

Andrei Pokatilov
Telefon: 5 297 095
E-post: andrei.pokatilov@metrosert.ee