Riigietalonid

Eesti Vabariigis on majandus- ja taristuministri käskkirjaga “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019) kinnitatud riigietalonid neljas mõõtevaldkonnas.

Mass:

vihtide kalibreerimine piirkonnas 1 mg…50 kg

Pikkus:

otsmõõtude kalibreerimine piirkonnas 0,5 mm…1 m

mõõdulintide kalibreerimine piirkonnas 1 mm…120 m

Temperatuur:

plaatinatakistustermomeetrite ja numbernäiduga termomeetrite kalibreerimine viies kinnispunktis (Hg, H2O, Ga, Sn ja Zn) ja võrdlusmeetodil piirkonnas (-196…400) °C

Elektrilised suurused:

Pingeallikate kalibreerimine tugiväärtustel 1 V; 1,018 V ja 10 V

Pingeallikate kalibreerimine piirkonnas 10 mV…1 kV

Elektriliste takistite kalibreerimine nimiväärtustel 1 mΩ…10 kΩ