EURAMET

Metrosert on Euroopa metroloogiainstituute ühendava assotsiatsiooni EURAMET e.V. täisliige ja ühinenud Meetrikonventsiooni raames vastastikuse tunnustamise leppega CIPM MRA. Massi, pikkuse ja elektriliste suuruste riigietalonide mõõtevõime on esindatud rahvusvahelise leppe CIPM MRA andmebaasi lisas C.

EURAMETi tehnilistes komiteedes on Eesti kontaktisikuteks Metroserdist:

 • Peaassamblee delegaat | Aigar Vaigu
 • Peaassamblee delegaadi asendusliige | Toomas Kübarsepp
 • Kvaliteedi valdkonnas | Anu Kaup
 • Võimekuse tõstmise valdkonnas | Lauri Lillepea
 • Pikkuse mõõtmise valdkonnas | Armin Ansip
 • Elektriliste suuruste mõõtmise valdkonnas | Andrei Pokatilov
 • Temperatuuri mõõtmise valdkonnas | Kristjan Tammik
 • Massi mõõtmise valdkonnas | Allar Pärn
 • Rõhu mõõtmise valdkonnas | Andrii Vytvytskyi
 • Jõu mõõtmise valdkonnas | Koit Uustalu
 • Tiheduse mõõtmise valdkonnas | Kristjan Tammik
 • Foto- ja radiomeetria mõõtmise valdkonnas | Toomas Kübarsepp

Metrosert on osalenud 60-s EURAMET/EMPIR projektis.

EURAMET/EMPIR projektid

AS Metrosert osaleb Eesti Metroloogia Keskasutusena metroloogia arendusprogrammi EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) projektides kestvusega 2014-2021. Hetkel võtab Metrosert osa seitsmest EURAMET/EMPIR koostööprojektist:

Projekti eesmärk on välja töötada ning valideerida metroloogiliselt kindlustatud süsteem elektrivõimsuse ja selle kvaliteediparameetrite mõõtmiseks diskreetimismeetodil (kestvus kuni 31. mai 2019). tracepqm.cmi.cz/

Selle eesmärk on välja arendada mõõtemeetodid iganenud hõõglampidel põhinevate tehnoloogiate asendamiseks uute kaasaegsete energiasäästlike pooljuhtvalgustitega (kestvus kuni 31. mai 2019). photoled.aalto.fi

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelistes standardites teekattematerjalide ja valgustatuse parameetrite ajakohastamine uute mõõtemeetoditega saadud tulemuste põhjal (kestvus kuni 31. mai 2020). surface-nrm02.eu

nr 17RPT03 „A digital traceability chain for AC voltage and current“ (DIG-AC). Projekti eesmärgiks on digitaalse jälgitavusahela väljatöötamine ja rakendamine vahelduvvoolu suuruste täppismõõtmisel (kestvus kuni 31. mai 2021). digac.gum.gov.pl

Projekti eesmärgiks on uute kvantetalonallikate väljatöötamine, katsetamine ja nende metroloogiline hindamine (kestvus kuni 31. mai 2021).

Projekti eesmärgiks on ISO standardite töögrupi TC213 toetamine olemasolevate standardite lihtsustamiseks ja täiendamiseks 3D mõõtemasinatega tööstuslikes rakendustes sooritatavate mõõtmiste määramatuse hindamisel (kestvus kuni 31. juuni 2021).

Projekti eesmärgiks on digitaalse mõõtesilla väljatöötamine induktiivsuse ning mahtuvuse skaalade realiseerimiseks primaartasemel. (kestvus kuni 31. juuni 2021). sites.google.com/inrim.it/versical