Teadus- ja arendusdivisjon

Eesti metroloogia keskasutusena on Metroserdi eesmärgiks säilitada ja arendada Eesti Vabariigi riigietalone, mis on teadus- ja arendusdivisjoni peamine ülesanne. Kompetents metroloogia valdkonnas vajab pidevat täiendamist ja uuendamist ning mõõtemeetodite ja ‑vahendite tehnilise arenguga kaasas käimist. Selleks osaleme regulaarselt rahvusvahelistes koostööprojektides. 2021. aasta suvel läbisime Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud välishindamise, mille tulemusena oleme positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.

Pakume riigietalonide baasil metroloogilisi teenuseid ning teadus- ja arendusteenuseid, näiteks:

  • lühima jälgitavusahelaga täppismõõtmise ja kalibreerimise teenuseid riigietalonidega,
  • metroloogiliselt jälgitavate mõõtemeetodite väljatöötamist ja katsetamist,
  • mõõtemääramatuse hindamise algoritmide uurimist, koostamist ja hindamist,
  • täppismõõtevahendite kujundamist, konstrueerimist ja katsetamist.

 

Metroloogia keskasutuse kohta saab täpsemat teavet keskasutuse koduleheküljelt metroloogia.ee

Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud

20. mail 2019 jõustusid SI põhiühikute uued definitsioonid, milles lepiti kokku 16. novembril 2018 Prantsusmaal toimunud 26. Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil.

Alates 20. maist 2019 on kõigil huvilistel võimalik AS Metrosert kodulehel tutvuda SI põhiühikute definitsioone kajastava postriga. Juhime tähelepanu, et postril esitatud definitsioonid on SI põhiühikute uute sõnastuste esialgsed eestikeelsed väljendused, mis tähendab, et tegemist ei ole ametliku tõlkega.

Lae alla ja prindi välja sobiva suurusega poster:

SI põhiühikute poster A4 formaadis

SI põhiühikute poster A3 formaadis

SI põhiühikute poster A2 formaadis

Lisainfo ja artiklid:

SI uued definitsioonid (inglise keeles, www.bipm.org)

Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI muudatused kiideti heaks

SI põhiühikute tutvustus: meeter ja kandela

SI põhiühikute tutvustus: amper ja kelvin

SI põhiühikute tutvustus: sekund ja mool

Rahvusvaheline metroloogiapäev 2019 „Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem – fundamentaalselt parem“

Poster „Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud”