Sertifitseerimine

ÜLDIST

Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Metrosert pakub sertifitseerimisteenuseid alates aastast 1993. Sertifitseerimisteenuste hulka kuuluvad:

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 9001)
  • Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 14001)
  • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (OHSAS 18001/ISO 45001)
  • Toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 22000)
  • Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine (e-märgis)
  • EMAS tõendamine
  • Metsamajandamise sertifitseerimine (PEFC)
  • Toote ja teenuse sertifitseerimine (tõlketeenus jt)
  • AQAP-2110

Metrosert lähtub sertifitseerimisteenuste osutamisel rahvusvahelistest standarditest ja juhistest ning on akrediteeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt.

Metroserdi akrediteering on tunnustatud Euroopa Liidus ja ka väljaspool seda.

Metrosert on esimesena Eestis akrediteeritud EAK poolt toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimise ja EMAS tõendamise osas.

Metrosert on alates 10.11.2015 Eesti Kvaliteediühingu liige.

Sertifitseerimisteenuste üldtingimused on kättesaadavad siit.

TÄIENDAVAD TEENUSED

Lisaks sertifitseerimisaudititele pakub Metrosert kõigile organisatsioonidele võimaluse oma juhtimissüsteemi täiendavaks hindamiseks. Hindamise vajadus võib tekkida ettevõttel, kes arendab oma juhtimissüsteemi ja soovib saada eksperthinnangut selle vastavusest soovitud juhtimissüsteemi standardile või muule normdokumendile. Hindamine ei ole kohustuslik, kuid aitab ära hoida üldisemad vead juhtimissüsteemis ning annab kindlustunde juhtimisprotsessi efektiivsuse suhtes.

Pakume ka avalikke ja ettevõtetesse tellitavaid juhtimissüsteemide alaseid koolitusi.

ERAPOOLETUSE DEKLARATSIOON

Metrosert mõistab erapooletuse tähtsust sertifitseerimistegevuste läbiviimisel. Metrosert kinnitab, et viib sertifitseerimistegevusi läbi objektiivselt ja erapooletult. Metrosert on kindlaks määranud võimalikud huvikonfliktid, ohjab neid ja tagab sertifitseerimistegevuse objektiivsuse. Metroserdi sertifitseerimistegevuse erapooletust hindab Metroserdi Sertifitseerimisnõukogu.

APELLATSIOONIDE JA KAEBUSTE KÄSITLEMINE

Apellatsioonid või kaebused Metroserdi sertifitseerimistegevuse või -otsuste kohta tuleb esitada kirjalikult e-posti teel sertifitseerimine@metrosert.ee, tagasiside vormi kaudu või postiaadressil:

AS Metrosert

Teaduspargi 8

12618 Tallinn

Esitatud apellatsioonid või kaebused registreeritakse ja käsitletakse vastavalt Metroserdis kehtestatud korrale. Teade apellatsiooni või kaebuse vastuvõtmise kohta ning selle lahendamise käigu ja tulemi kohta esitatakse apellatsiooni või kaebuse esitajale kirjalikult. Apellatsiooni käsitleb AS Metrosert juhatus või Metroserdi Sertifitseerimisnõukogu. Lahendusega mitte nõustujal on õigus pöörduda akrediteerimisasutuse poole.

INFOPÄRING

Sertifitseerimisprotsessi kohta täiendava info saamiseks palume täita päringuvorm vajutades SIIA

Vastame päringutele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul.

SERTIFIKAADI JA SERTIFITSEERIMISMÄRGI KASUTAMINE

Nõuded sertifitseerimislogo kasutamisele on esitatud sertifikaadi ja sertifitseerimismärgi kasutamise juhendis.

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee