Прейскурант Пробирной Палаты

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

Teenuste puhul, mida ei ole hinnakirjas kirjeldatud või mille puhul tuleb teha tavaprotseduurist erinevaid toiminguid, rakendatakse ajatöö koodi tunnitasu alusel.
KoodTeenuse nimetusÜhikHind, EUR
700000Ajatöö tunnitasuh80
703080Tellimuse vormistamise tasu (kui osutatava teenuse hind on alla 15 eur, lisandub teenuse maksumusele summa, mis tõstab tellimuse kogumaksumuse 15 euroni)tk
KONTROLLMÄRGISTAMINE
701021Hõbetoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiis1tk2
701022Hõbetoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest 1; 2tk0,80
701041Kuldtoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiist1tk2,65
701042Kuldtoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest1; 2 tk1,10
701050Pt või Pd toodete kontrollmärgistamine, uued masstoodetud tootedtk5
701060Väärismetalltoote massiga üle 50 g...100 g kontrollmärgistamine tk20
701100Väärismetalltoote massiga üle 100 g...200 g kontrollmärgistamine tk35
701070Ainueksemplarina valmistatud või kasutatud kuni 50 g massiga väärismetalltoodete kontrollmärgistaminetk15
701080Laser kontrollmärgistamise lisatasumärk0,80
701090Väärismetalltoote proovi kinnitav tõendtk40
1Kontrollmärgistamiseks tuleb tooted esitada partiide kaupa sorteerituna. Toodete partiina käsitletakse ühte pakendisse sama mudeli järgi sorteeritud tooted.
2 Sorteerimata, pakendatud ning etikettidega toodete korral rakendub teenuse hinnale käitlemise lisatasu 25 % teenuse maksumusest.
KONTROLLMÄRGISTUSEGA MITTESEOTUD TEENUSED
Kohustuslike märgistega märgistamine (nimemärgis/proovimärgis)
701121Hõbetoodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tk0,55
701131Au, Pt, Pd toodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tk0,65
701133Märgistuse kustutamine (1 märgis)tk0,40
701134Laseriga märgistamine väärismetalltootele (1 märgis)tk1,35
Analüüsid
702011Potentsiomeetria (Ag sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11427 või ISO 13756tk105,60
702012Kupelleerimine (Au sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11426tk198
7020141RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga kuni 200 g
(1 element)3
tk30
7020142RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 200 g kuni 1000 g
(1 element)3
tk45
7020143RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 1000 g kuni 2500 g või graanulid (1 element)3tk60
702015Ni migratsiooni kvalitatiivne määramine (1 toode)tk25
702016Toote/materjali ekspress test ROHs direktiivi nõuetele vastavusele (ohtlike ainete Pb, Cd, Hg, As, Br sisalduse tuvastamine RFS meetodiga)tk25
702017AAS analüüs: Lahusest ühe elemendi määraminetk40
702018AAS analüüs: proovi ettevalmistaminetk80
702020Analüüsi protokolli duplikaadi väljastaminetk15
3Sulami kvantitatiivse analüüsi korral lisandub teenuse hinnale 30%
Ekspertiisid
702080Materjalide, väärismetalltoodete ekspertiis (1 ese, objekti kirjeldamine, pildistamine ja maksumuse hindamine), maksumus kokkuleppel ajatöö tariifi aluselh80
702081Ekspertiisi akti tõlkimine inglise või vene keeldetk55
Gemmoloogia
703041Väärismetalltoote kirjelduse väljastamine4tk33
703042Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistus (väljastatakse üle 0,3 ct massiga kivi korral)4tk33
703043Ehtekivi määramine (1 kivi)tk33
703044Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistuse duplikaat tk15
703045Väärismetalltoote kirjelduse duplikaattk15
703050Teemandi määramine (tehislik või looduslik; 1 kivi/1 ehe)tk20
703052Teemandi kalibreerimine, 0,99 ct või vähem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tk27
703053Teemandi kalibreerimine, 1,00-4,99 ct (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tk40
703054Teemandi kalibreerimine, 5,00 ct või rohkem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tk55
703060Kui ehtes on rohkem kui 1 kivi - iga järgmise kivi kohta lisatasu (suure kivide arvuga ehete korral kivide arv täpsustatakse töö käigus)tk1,35
703071Etiketi vormistamine kividega üksikule tootele46,60
703046Väärismetalltoote hindamine koos hindamisakti väljastamisega4tk33
4Gemmoloogilised tunnistused/kirjeldused väljastatakse peale määramisteenuste osutamist
5Teemandi kalibreerimise all mõistetakse teemandi kirjeldamist 4C süsteemi kohaselt
Muud teenused
703010Konsultatsioon väärismetallide/vääriskivide valdkonnas (ajatöö),
miinimumtasu 10 eur
h100
703032Lasergraveerimine- kujundus ja vajadusel vektorgraafikasse konverteerimine (ajatöö), miinimumtasu 15 euroth80
703035Lasergraveerimine- ettevalmistustk5
703033Lasergraveerimine, kirjamärktk0,66
703034Lasergraveerimine, logo, pilt, kujund (hinnakujunduse aluseks on graveeringu pind)cm22,20
703036Nimemärgise jäljendite plaadi graveerimine (sisaldab vajadusel plaadi hinda)tk15
709000Materjali müük

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.