Eesti Vabariigi riigi- ja tugietalonideetalonide nimistu on uuenenud

AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena säilitab ja arendab riigietalone vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingule. Samuti on AS Metrosert jälgitavuse allikaks Eestis ka paljudes teistes mõõtevaldkondades, milles seadusandlus võimaldab taotleda tugietaloni staatust. Tehtud investeeringute ja arendustegevuse, edukalt läbitud rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste ja koostöö tulemusena on tugietalonide nimekiri nüüd laiem — teenuste valik on uuenenud ja laienenud ning majandus- ja taristuministerminister kinnitas 14.06.2019 riigi- ja tugietalonide nimistu käskkirjaga nr. 1.1-1/19-097 .

Uutena on tugietaloni staatus kinnitatud elektrilise võimsuse, rõhu, valgussuuruste ja etanooli sisalduse mõõtevaldkondades. Elektrilise võimsuse tugietalon katab piirkonna (0…20) kW laiendmääramatusega (70..160) μW/VA elektrilise aktiivvõimsuse kalibreerimistel; piirkonna (0…20) kVA laiendmääramatusega (70..160) μVA/VA elektrilise näivvõimsuse kalibreerimistel ja piirkonna (0…20) kvar laiendmääramatusega (70..160) μvar/VA elektrilise reaktiivvõimsuse kalibreerimistel. Rõhu tugietalon katab piirkonna 3,5 kPa kuni 140 MPa laiendmääramatusega (6×10-5…1,2×10-4)×p (p on rõhk paskalites). Valgussuuruste tugietalon katab piirkonna (15…5000) lx laiendmääramatusega 2,3%…5% valgustustiheduse kalibreerimistel ja (1…100) % laiendmääramatusega (0,1…0,4) %T spektraalse läbipaistvuse kalibreerimistel. Etanooli sisalduse tugietalon katab piirkonna (0,00…3,00) mg/l laiendmääramatusega (0,006…0,20) mg/l.

Uute tugietalonide nimistuga paraneb kindlus erinevates eluvaldkondades (energeetikas, teadus- ja arendustegevuses, meditsiiniteenuste valdkonnas, toiduainetetööstuses, riiklikus järelvalves jt) tegelevate ettevõtete ja asutuste jaoks kalibreerimis- ja/või taatlusteenuse kättesaadavusel Eestis.

AS Metrosert